Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2015

0908 42ab
Reposted fromunco unco viadontaskmewhy dontaskmewhy
aniakot
aniakot
Reposted fromgruetze gruetze viadontaskmewhy dontaskmewhy
aniakot
8866 668d 500
Reposted fromrol rol viadontaskmewhy dontaskmewhy
7176 a54e 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viadontaskmewhy dontaskmewhy

May 13 2015

aniakot
9672 9ec4
Reposted fromzelbekon zelbekon viaafrocostamgowno afrocostamgowno

May 12 2015

aniakot
Wszystko jest piękne, nawet na pewno, jeśli się ma te dwadzieścia parę lat. Wtedy są złudzenia i miłość - i wszystko jest do zdobycia, bo właśnie te głupie dwadzieścia lat. A potem przychodzi życie twarde, bezlitosne, obedrze człowieka do naga z tych złudzeń - i wtedy nic nie zostaje z tych dwudziestu lat i  z tej wiosny, i z tej miłości... Z początku człowiek cierpi, szuka jeszcze swoich złudzeń, potem przestaje cierpieć, tyje, sam sobie pluje w mordę, śmieje się z tego, co było w nim kiedyś najlepsze. Śmieje się, śpiewa głupie piosenki i boi się przyznać, że sam miał kiedyś dwadzieścia lat i wiosnę. A potem już nie ma żadnych marzeń, to już niepotrzebne, tylko tak - z dnia na dzień.
— Marek Hłasko "Trudna wiosna"
Reposted fromflesz flesz viatwice twice

May 09 2015

aniakot
3430 057c
aniakot
6896 65ff 500
Reposted fromfireaway fireaway
aniakot
7181 a7c1 500
Reposted byhardkorweycytrusowa
aniakot
1093 a6cc 500
aniakot
2991 292d
aniakot
5634 bd91
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viatwice twice
aniakot
9422 99fb 500

3chum:

when i asked my dad about these he just said “she likes van gogh” 

Reposted frombackground background vianatex natex

May 06 2015

4529 929d 500
Reposted fromerial erial viairmelin irmelin
aniakot
Po raz pierwszy w życiu było mi wiosną tak ciężko i samotnie. Już wolałbym trzy razy z rzędu przeżyć luty
— H.Murakami
Reposted fromrazemosobno razemosobno viatwice twice

May 02 2015

aniakot
8077 c1e5
Reposted frommisza misza vianieinteresujsiee nieinteresujsiee
aniakot
Moja mała, ja tak tęsknię za Tobą, że mi się w głowie mąci i sam snuję jakieś idiotyczne opowieści. Jeśli nie wrócę do Ciebie to chyba umrę, a Ty wiesz, że jestem specjalistą w reżyserowaniu nieszczęścia.
— Marek Hłasko
Reposted frompesy pesy viatwice twice

May 01 2015

2788 851e 500
Reposted fromtwice twice
2754 fb38 500
Reposted fromtwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl